Ban Municipal

L’associació Contra el Càncer de Ròtova informa: que el pròxim diumenge dia 30 de setembre tindrà lloc el primer bingo al Centre Social a les 17:00 hores.

Ajuntament

II VOLTA CICLOTURISTA RÒTOVA-VERNISSA ULB

ENLLAÇ INSCRIPCIONS CICLOTURISTA

http://conxip.com/detalle_evento.php?IdEvento=2122

 

BASES BORSA DE TREBALL ESCOLA DE MÚSICA

en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

BORSA DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU

en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

SERVEI BANS VIA WHATSAPP

Registra’t a l’Ajuntament o a la Tourist-Info

Telèfons d’interés

Ajuntament 96 295 70 11

Centre de Salut 96 282 98 05

Tourist-Info 96 283 53 16

RIURAU DEL ROIG “CIP DE LA PANSA”

Concerta la teua visita al 962957011 o 962835316

PLE EXTRAORDINARI 11.06.2018

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30.04.18

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 24.09.2018

AMPLIACIÓ PAGAMENT REBUTS 

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA COMUNICA:

Que una vegada resoltes les incidències produïdes, la Diputació ampliarà fins el 2 de juliol de 2018 el primer període de pagament dels tributs dels ajuntaments i la resta de ens públics relacionats en l’anunci de cobrança publicitat en el BOPV núm. 42 de 2018.

En pròximes dates, remetran un document d’ingrés dels rebuts no domiciliats, als contribuents que no hagen efectuat el pagament dels tributs relacionats en l’anunci de cobrança indicat.

Els rebuts domiciliats es carregaran als contribuents el 2 de maig pròxim.

València, 24 d’abril de 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOPARC MÒBIL RÒTOVA

CAMPANYA SALUT PÚBLICA 2018