Ajuntament

OFERTA D’OCUPACIÓ GRUP “EL CASTILLO”

CENTRE DE MENORS RÒTOVA

ENVIA EL TEU CURRÍCULUM AL SEGÜENT ENLLAÇ

http://www.grupoelcastillo.com/obra-social/?fbclid=IwAR0hzJ_1rJx4cYhavOfYl-KxAuEkb1NewQ0HnGRztDr1H8SXYjY8n5OiDiM

REUNIÓ INFORMATIVA PLA D’IGUALTAT A RÒTOVA

SALÓ DE PLENARIS DE L’AJUNTAMENT

DIA 17 DE DESEMBRE A LES 19:30 HORES

Pots imprimir-te l’enquesta que adjuntem per a donar-nos la teua opinió

http://rotova.es/benestar-social/

AMPLIACIÓ PAGAMENT REBUTS 

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA COMUNICA:

Que una vegada resoltes les incidències produïdes, la Diputació ampliarà fins el 2 de juliol de 2018 el primer període de pagament dels tributs dels ajuntaments i la resta de ens públics relacionats en l’anunci de cobrança publicitat en el BOPV núm. 42 de 2018.

En pròximes dates, remetran un document d’ingrés dels rebuts no domiciliats, als contribuents que no hagen efectuat el pagament dels tributs relacionats en l’anunci de cobrança indicat.

Els rebuts domiciliats es carregaran als contribuents el 2 de maig pròxim.

València, 24 d’abril de 2018

PLE EXTRAORDINARI 11.06.2018

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 24.09.2018
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30.04.18