Actualitat

L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA INFORMA:
Torna a estar actiu a l’Ajuntament el Punt de Registre d’Usuari (PRU), per a la tramitació de solicituts de certificats digitals emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

Resolució Alcaldía-presidència número 110/2017

Convocatòria Ple extraordinari i Urgent

resolució alcaldia