Plec de condicions Económico-Administratives Explotació bar Centre Social