EMPUJU-EMCUJU

Programa d’Ocupació Subvencionat pel SERVEF i el Fons Social Europeu, per a la fomentació d’ocupació.

Ròtova ha contractat a quatre persones menors de 30 anys gràcies al Programa d’Ocupació.

2 Persones del Programa EMPUJU (No qualificats) per a les tasques de Jardineria i Manteniment dels recursos públics.

2 Persones del Programa EMCUJU (Qualificats); 1 Auxiliar Administrativa i 1 TASOC.

Aquestos quatre joves, han segut contractats per a un any.

Dirección General de Empleo: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

Unidad adminsitradora del FSE: http://www.empleo.gob.es/uafse/