Subvenció de la Generalitat Valenciana destinada a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu

En el DOCV 8734 de dijous, 6 de febrer, apareix publicada la Resolució de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu per a l’any 2020.

Primer. Entitats beneficiàries

Les subvencions van dirigides a subvencionar l’edició en valencià dels llibres de les festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i de les de Moros i Cristians en què participa l’entitat.

Segon. Dotació econòmica i modalitats

L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvenció per aquesta convocatòria serà de 300.000 euros.

a) Modalitats: llibres de les Falles

105 subvencions per a llibres de les Falles amb una dotació total de 145.500 euros.

1. Llibres de les Falles de les comissions falleres de les poblacions de la Comunitat Valenciana. Es convoquen 80 subvencions amb una dotació total de 90.000 euros

Ordre de classificació

1r premi 5.000 €

2n premi 4.500 €

3r premi 4.000 €

4t premi 3.500 €

5t premi 3.000 €

Del 6é al 10é premi 2.600 €

De l’11é al 15é premi 2.100 €

Del 16é al 20é premi 1.600 €

Del 21é al 25é premi 1.100 €

Del 26é al 30é premi 1.000 €

Del 31é al 35é premi 900 €

Del 36é al 40é premi 800 €

Del 41é al 45é premi 650 €

Del 46é al 50é premi 550 €

Del 51é al 60é premi 500 €

Del 61é al 70é premi 450 €

Del 71é al 80é premi 400 €

2. Llibres de les Falles de les comissions falleres de la ciutat de València. Premi Ciutat de València. Es convoquen 25 subvencions amb una dotació total de 55.000 euros

Ordre de classificació

1r premi 5.000 €

2n premi 4.500 €

3r premi 4.000 €

4t premi 3.500 €

5t premi 3.000 €

Del 6é al 10é premi 2.600 €

De l’11é al 15é premi 2.100 €

Del 16é al 20é premi 1.600 €

Del 21é al 25é premi 1.100 €

b) Modalitat: llibres de les Fogueres

Es convoquen 45 subvencions per a llibres de les Fogueres amb una dotació total de 64.500 euros.

c) Modalitat: llibres de la Magdalena: gaiates i colles

20 subvencions per a llibres de la Magdalena: 15 per a gaiates i 5 per a colles, amb una dotació total de 47.500 euros.

d) Modalitats: llibres de Moros i Cristians

Es convoquen 15 subvencions per a llibres dels Moros i Cristians amb una dotació total de 42.500 euros

Ordre de classificació

1r premi 5.000 €

2n premi 4.500 €

3r premi 4.000 €

4t premi 3.500 €

5t premi 3.000 €

Del 6é al 10é premi 2.500 €

De l’11é al 15é premi 2.000 €

Tercer. Requisits dels llibres

a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques previstes en l’article 5 de les bases de la convocatòria.

[Estar escrits en valencià, d’acord amb els criteris oficials de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.]

b) Hauran de fer constar en els crèdits del llibre que s’ha participat en la convocatòria de la Generalitat segons el que s’indica en l’article 7 de les bases de la convocatòria.

d) Tindre una tirada mínima de 200 exemplars; excepte els de les colles de la Magdalena que hauran de tindre una tirada mínima de 100 exemplars.

e) No seran subvencionables: Els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades. Les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds i de llibres El termini de presentació de sol·licituds i de llibres serà el següent:

a) Llibres de les Falles 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 14 de febrer de 2020. Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 14 de febrer de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.

d) Llibres de Moros i Cristians 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquesta ordre en el DOGV i finalitzarà l’1 d’octubre de 2020. Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 23 d’octubre de 2020, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat.

Podeu descarregar-vos la resolució ací.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *