Nova normativa | Ús de la mascareta i normes per al transport

Utilització de màscares en els diferents mitjans de transport:

1. L’ús de màscares que cobrisquen nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris del transport amb autobús, ferrocarril, aeri i marítim.

2. En els transports amb motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L, en general, quan viatgen dos ocupants, hauran de portar màscara o casc integral quan no convisquen en el mateix domicili.

3. En els transports públics, privats complementaris i privats particulars de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, els ocupants portaran màscara quan no tots convisquen en el mateix domicili.

4. En els vehicles amb una sola fila de seients, com a cabines de vehicles pesants, furgonetes, o uns altres, en els quals viatge més d’un ocupant, haurà d’utilitzar-se màscara quan no convisquen en el mateix domicili.

Condicions d’ocupació dels vehicles en el transport per terra:

1. En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en general, que estiguen proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger) podran viatjar dues persones. L’ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors d’ús compartit. Seran admesos els guants de protecció de motoristes.

2. En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tinga el vehicle, sempre que totes residisquen en el mateix domicili.

3. En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, quan no totes convisquen en el mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respecten la màxima distància possible entre els ocupants.

4. En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, havent de garantir-se, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En cas que tots els usuaris convisquen en el mateix domicili, podran anar tres.

5. En els vehicles en els quals, per les seues característiques tècniques, únicament es dispose d’una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o uns altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que guarden la màxima distància possible.

Pots consultar ací el text complet del BOE i descarregar-lo.

Documentación Adicional

BOE 21 de maig ús mascaretes i condicions ocupació transports

Un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *