Mesures per a frenar la pandèmia de COVID-19 a partir de l’1 de març + ús de les mascaretes

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  • 1. Mesures relatives a l’ús de les màscares.
  • 2. Mesures relatives al tancament preventiu i la suspensió cautelar d’activitats, establiments i espais i obertura de terrasses a l’aire lliure.
  • 3. Mesures relatives a locals comercials.
  • 4. Mesures relatives a parcs i zones d’esplai lliure.
  • 5. Mesures aplicables a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments esportius.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures relatives a l’ús de la màscara per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

Establir les següents mesures en l’ús de la màscara per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19:

1.

Les persones de sis anys d’ara en avant estan obligades a l’ús de màscara en la via pública, en els espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
L’ús de la màscara també és obligatori en els mitjans de transport, tant de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

2.

L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible per raons personals i de la naturalesa de l’activitat, en els casos següents:
a) Per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per la utilització de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
b) En el cas d’exercici físic o pràctica esportiva individual a l’aire lliure, en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Documentación Adicional

2021_1854_mesures_1demarç
2021_1932
ACTUALIZADO 25 marzo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *