Declaració institucional amb motiu del Dia Internaciona de l’Orgull LGTBI

Lectura de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI (de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies) realitzada per la regidora de Polítiques Inclusives i Igualtat de Ròtova, Isabel Pérez, el 28 de juny de 2021 a l’Ajuntament de Ròtova:

Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans

Al 1981, el Consell d’Europa declarava el dret a l’autodeterminació sexual d’homes i dones.

Tanmateix, quaranta anys després, la investigació, les enquestes, els informes i la realitat mostren que la discriminació i el discurs d’odi contra les persones LGTBI i els crims d’odi motivats per la LGTBIfòbia estan creixent en tota la UE i representen una seria amenaça per al respecte dels drets fonamentals a la Unió Europea.

I és que, malgrat els avanços aconseguits en matèria de drets LGTBI, queden molts forats pendents de ser abordats pel poder legislatiu, especialment en allò relatiu a la lluita contra la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere i al reconeixement i protecció de les persones LGTBI víctimes de delictes.

A aquesta realitat, s’uneix l’excepcional situació sobrevinguda amb la crisi sanitària deguda a la pandèmia de la COVID-19, on les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, que ja són víctimes de violència i discriminació per la seua orientació sexual o identitat de gènere, s’han vist greument afectades per aquesta pandèmia per la qual cosa és necessari fer un esforç per garantir que totes les respostes a la COVID-19 tinguen també en compte les repercussions de la crisi en les persones LGTBI.

En este context, el paper dels governs locals ha mostrat, una vegada més, que per ser eficients i ser eficaços, s’ha d’adoptar un enfocament basat en la proximitat a la realitat social prioritzant els drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els principis d’igualtat i no discriminació, participació, indivisibilitat, empoderament i rendició de comptes.

Som els Ajuntaments, Diputacions Provincials, Cabilds i Consells Insulars, garants de l’efectivitat d’una estratègia clara de lluita per la igualtat i en la defensa de la convivència ciutadana i agents essencials insubstituïbles de la protecció dels drets i llibertats de tota la ciutadania i defensors de la no discriminació, amb independència de la raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

En el setzé aniversari de l’aprovació del matrimoni igualitari a Espanya., fet històric de gran simbolisme, els governs locals reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies:

  • Condemnem enèrgicament qualsevol discriminació contra les persones LGTBI i els seus drets fonamentals, incloent la incitació a l’odi,
  • Recordem la importància de prendre mesures concretes per a posar fi a la discriminació contra les persones LGTBI,
  • Manifestem la nostra especial preocupació davant de l’augment del discurs de l’odi i instem les institucions i a la societat civil a intensificar el seu treball sobre l’intercanvi de millors pràctiques i reforcen la seua cooperació en la lluita contra el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, la transfòbia i altres formes d’intolerància,
  • Reconeixem la importància de recopilar dades d’igualtat comparables i desglossades recopilades per territoris, que permeten mesurar l’abast total de la desigualtat a Espanya i formular polítiques significatives per a l’aplicació del Dret d’igualtat de la UE,
  • Donem suport a totes aquelles accions locals, regionals, nacionals i europees que tinguen per finalitat la promoció de la igualtat, especialment aquelles dirigides a lluitar contra els estereotips i a millorar l’acceptació social de les persones LGTBI;
  • Reconeixem el treball de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets de les persones LGTBI i el valor de la col·laboració amb les Autoritats Locals per a posar fi a qualsevol discriminació existent i seguir impulsat unes polítiques públiques igualitàries i inclusives.

ADJUNTEM LA DECLARACIÓ

Documentación Adicional

Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *